top of page

Tietosuojaseloste

WorkBuddyn tietosuojaseloste.

Sisällysluettelo

 1. Yleistä

 2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 3. Mitä tietoja kerätään

 4. Mihin tietojani käytetään

 5. Miten tietoja suojataan ja säilytetään

 6. Kuka tietoja käsittelee

 7. Tietojen säilyttäminen

 8. Asiakkaan ja työntekijän oikeudet

 9. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

 10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

1. Yleistä

WorkBuddy Oy arvostaa asiakkaidensa ja työntekijöidensä yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen.

 

Tällä tietosuojaselosteella kerromme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. 

 

Mikäli haluat lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: info@workbuddy.work

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

 

WorkBuddy Oy

Y-tunnus:  3191927-1

Postiosoite: Kuikkarinne 1 A 9 00200 Helsinki

Maa: Suomi

 

3. Mitä tietoja kerätään

 • Asiakkaamme tai työntekijämme itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot

  • Tunnistamistiedot, kuten nimi, syntymäaika ja syntymäpaikka

  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä postiosoite

Mihin tietojani käytetään

Henkilötietoja käytetään

 • Mahdollistamaan sekä yksityis- että yritysasiakkaille ja työntekijöille toimiva henkilökohtainen asiakaspalvelu sekä työpaikan tarjoamiseen.

 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja WorkBuddy Oy:n väliseen asiakassuhteeseen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

4. Miten tietoja suojataan ja säilytetään

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

WorkBuddy Oy säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet ovat suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan, henkilötietoja sisältävät järjestelmät ovat suojattu pääsynhallinnalla.

 

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme tietosuojakäytäntöjä.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan vaadittavien käytäntöjen mukaisesti.

 

5. Kuka tietoja käsittelee

Asiakastietoihin on pääsy vain WorkBuddy Oy: omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla, työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Kaikkien työntekijöiden ja tietoja käsittelevien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

6. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa WorkBuddy Oy:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

 

7. Asiakkaan tai työntekijän oikeudet

Työntekijällä on oikeus:

 • Saada jäljennös henkilötiedoista

 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Lisäksi saatamme tarvita henkilön tunnistamiseen myös muita todistuksia, kuten henkilökorttia. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

 

 

8. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta tai työntekijää, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

WorkBuddy Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

9. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

bottom of page